Động Cơ Xăng HYUNDAI HGE670

Động Cơ Xăng HYUNDAI HGE670

Model:HGE670

Giá: Liên hệ

Động Cơ Xăng HYUNDAI HGE670

Model:HGE670

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: HYUNDAI

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Động cơ xăng Vikyno 168F  (5.5HP thẳng)

Động cơ xăng Vikyno 168F (5.5HP thẳng)

Model:168F

Giá: Liên hệ

Động cơ xăng Vikyno 168F (5.5HP thẳng)

Model:HGE670

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: VIKYNO

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Động cơ xăng Vikyno 168F-L  (5.5HP xéo)

Động cơ xăng Vikyno 168F-L (5.5HP xéo)

Model:168F-L

Giá: Liên hệ

Động cơ xăng Vikyno 168F-L (5.5HP xéo)

Model:HGE670

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: VIKYNO

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Động cơ xăng Vikyno 168F-2 (6.5HP thẳng)

Động cơ xăng Vikyno 168F-2 (6.5HP thẳng)

Model:168F-2

Giá: Liên hệ

Động cơ xăng Vikyno 168F-2 (6.5HP thẳng)

Model:HGE670

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: VIKYNO

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Động cơ xăng Vikyno 170F (7HP thẳng)

Động cơ xăng Vikyno 170F (7HP thẳng)

Model:170F

Giá: Liên hệ

Động cơ xăng Vikyno 170F (7HP thẳng)

Model:HGE670

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: VIKYNO

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

2

ĐỘNG CƠ DIESEL

Xem thêm>>

Động Cơ Diesel VIKYNO RV325-NB

Động Cơ Diesel VIKYNO RV325-NB

Model:RV325-NB

Giá: Liên hệ

Động Cơ Diesel VIKYNO RV325-NB

Model:RV325-NA

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: VIKYNO

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Động Cơ Diesel VIKYNO RV325-NA

Động Cơ Diesel VIKYNO RV325-NA

Model:RV325-NA

Giá: Liên hệ

Động Cơ Diesel VIKYNO RV325-NA

Model:RV325-NA

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: VIKYNO

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Động Cơ Diesel VIKYNO RV50

Động Cơ Diesel VIKYNO RV50

Model:

Giá: Liên hệ

Động Cơ Diesel VIKYNO RV50

Model:RV325-NA

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Động Cơ Diesel VIKYNO EV2600-NA

Động Cơ Diesel VIKYNO EV2600-NA

Model:EV2600-NA

Giá: Liên hệ

Động Cơ Diesel VIKYNO EV2600-NA

Model:RV325-NA

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: VIKYNO

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Động Cơ Diesel VIKYNO EV2600-N

Động Cơ Diesel VIKYNO EV2600-N

Model:EV2600-N

Giá: Liên hệ

Động Cơ Diesel VIKYNO EV2600-N

Model:RV325-NA

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: VIKYNO

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

CƯA Z-KUBOTA 40CC

CƯA Z-KUBOTA 40CC

Model:

Giá: Liên hệ

CƯA Z-KUBOTA 40CC

Model:HD-4110

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy cưa xích HYUNDAI HD-3000

Máy cưa xích HYUNDAI HD-3000

Model:HD-3000

Giá: Liên hệ

Máy cưa xích HYUNDAI HD-3000

Model:HD-4110

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: HYUNDAI

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Lam 12"

Xích Oregon 22 mắc

Dung tích xy lanh: 25.4cc

Máy cưa xích HYUNDAI HD-4110

Máy cưa xích HYUNDAI HD-4110

Model:HD-4110

Giá: Liên hệ

Máy cưa xích HYUNDAI HD-4110

Model:HD-4110

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: HYUNDAI

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Lam 16"

Xích Oregon 28.5 mắc

Dung tích xy lanh: 39.6cc

Máy Cưa Xích VIKYNO MC-4500

Máy Cưa Xích VIKYNO MC-4500

Model:MC-4500

Giá: Liên hệ

Máy Cưa Xích VIKYNO MC-4500

Model:HD-4110

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: VIKYNO

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy Cưa Xích STIHL MS 660

Máy Cưa Xích STIHL MS 660

Model:MS 660

Giá: Liên hệ

Máy Cưa Xích STIHL MS 660

Model:HD-4110

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: STIHL

Xuất xứ: Đức

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

MÁY CẮT CỎ ĐẨY TAY HONDA AMITA AM-550

MÁY CẮT CỎ ĐẨY TAY HONDA AMITA AM-550

Model:AM-550

Giá: Liên hệ

MÁY CẮT CỎ ĐẨY TAY HONDA AMITA AM-550

Model:FS-230

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: HONDA

Xuất xứ: Nhật Bản

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Hình Máy cắt cỏ GX35 Honda + Cần Japan

Hình Máy cắt cỏ GX35 Honda + Cần Japan

Model:GX35

Giá: Liên hệ

Hình Máy cắt cỏ GX35 Honda + Cần Japan

Model:FS-230

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: HONDA

Xuất xứ: Thái Lan

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy cắt cỏ đeo lưng Honda UMR435T

Máy cắt cỏ đeo lưng Honda UMR435T

Model:UMR435T

Giá: Liên hệ

Máy cắt cỏ đeo lưng Honda UMR435T

Model:FS-230

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: HONDA

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy cắt cỏ cầm tay công suất lớn chạy xăng STIHL FS-230

Máy cắt cỏ cầm tay công suất lớn chạy xăng STIHL FS-230

Model:FS-230

Giá: Liên hệ

Máy cắt cỏ cầm tay công suất lớn chạy xăng STIHL FS-230

Model:FS-230

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: STIHL

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy cắt cỏ STIHL FS250

Máy cắt cỏ STIHL FS250

Model:FS250

Giá: Liên hệ

Máy cắt cỏ STIHL FS250

Model:FS-230

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: STIHL

Xuất xứ: Đức

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

5

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY XĂNG

Xem thêm>>

Máy phát điện RAVEN R3800D-3A  (3kw có đề)

Máy phát điện RAVEN R3800D-3A (3kw có đề)

Model:

Giá: Liên hệ

Máy phát điện RAVEN R3800D-3A (3kw có đề)

Model:MF8500S

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy Phát Điện Xăng Vikyno MF3500S

Máy Phát Điện Xăng Vikyno MF3500S

Model:MF3500S

Giá: Liên hệ

Máy Phát Điện Xăng Vikyno MF3500S

Model:MF8500S

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: VIKYNO

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy Phát Điện Xăng Vikyno MF6500S

Máy Phát Điện Xăng Vikyno MF6500S

Model:MF6500S

Giá: Liên hệ

Máy Phát Điện Xăng Vikyno MF6500S

Model:MF8500S

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: VIKYNO

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy Phát Điện Xăng Vikyno MF7500S

Máy Phát Điện Xăng Vikyno MF7500S

Model:MF7500S

Giá: Liên hệ

Máy Phát Điện Xăng Vikyno MF7500S

Model:MF8500S

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: VIKYNO

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy Phát Điện Xăng Vikyno MF8500S

Máy Phát Điện Xăng Vikyno MF8500S

Model:MF8500S

Giá: Liên hệ

Máy Phát Điện Xăng Vikyno MF8500S

Model:MF8500S

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: VIKYNO

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

6

MÁY CẮT CỎ ĐẨY TAY

Xem thêm>>

MÁY CẮT CỎ ĐẨY TAY BUFFALO

MÁY CẮT CỎ ĐẨY TAY BUFFALO

Model:

Giá: Liên hệ

MÁY CẮT CỎ ĐẨY TAY BUFFALO

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

7

MÁY THỔI LÁ

Xem thêm>>

Máy thổi lá chạy xăng STIHL BG 50

Máy thổi lá chạy xăng STIHL BG 50

Model:BG50

Giá: Liên hệ

Máy thổi lá chạy xăng STIHL BG 50

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: STIHL

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy thổi cầm tay chạy bằng xăng STIHL BG 50 được thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ chỉ 3.6kg, trang bị động cơ 2 thì tiết kiệm nhiên liệu, tiếp cận bộ lọc không khí và bình xăng thẳng đứng để đổ đầy dễ dàng hơn. Dọn dẹp rác sân và đống lá một cách nhanh chóng và dễ dàng với máy thổi tiện lợi và giá cả phải chăng này.

MÁY THỔI LÁ MANG VAI CHẠY XĂNG STIHL BR500

MÁY THỔI LÁ MANG VAI CHẠY XĂNG STIHL BR500

Model:BR500

Giá: Liên hệ

MÁY THỔI LÁ MANG VAI CHẠY XĂNG STIHL BR500

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: STIHL

Xuất xứ: Đức

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

MÁY THỔI LÁ STIHL BR 700

MÁY THỔI LÁ STIHL BR 700

Model:BR 700

Giá: Liên hệ

MÁY THỔI LÁ STIHL BR 700

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: STIHL

Xuất xứ: Đức

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy Thổi Lá MAKITA EB7660TH

Máy Thổi Lá MAKITA EB7660TH

Model:EB7660TH

Giá: Liên hệ

Máy Thổi Lá MAKITA EB7660TH

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: MAKITA

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

MÁY THỔI LÁ GREENYARD EB-260

MÁY THỔI LÁ GREENYARD EB-260

Model:

Giá: Liên hệ

MÁY THỔI LÁ GREENYARD EB-260

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất:

Xuất xứ: Trung Quốc

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

MÁY BƠM NƯỚC STIHL  WP 230

MÁY BƠM NƯỚC STIHL WP 230

Model:WP 230

Giá: Liên hệ

MÁY BƠM NƯỚC STIHL WP 230

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: STIHL

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

- Hút sâu đến 8 mét, bơm cao lên đến 27 mét
- Bơm được lên tới 250 lít nước mỗi phút
- Các chi tiết máy chất lượng cao
- Bộ lọc tích hợp giúp bảo vệ máy và ngăn cản các vật nhỏ và bụi bẩn.

Máy bơm nước Dragon D20

Máy bơm nước Dragon D20

Model:D20

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước Dragon D20

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: DRAGON

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy bơm nước HONDA AMITA GP-160

Máy bơm nước HONDA AMITA GP-160

Model:GP-160

Giá: Liên hệ

Máy bơm nước HONDA AMITA GP-160

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: HONDA AMITA

Xuất xứ: Nhật Bản

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy Bơm Nước Vikyno BN3X

Máy Bơm Nước Vikyno BN3X

Model:BN3X

Giá: Liên hệ

Máy Bơm Nước Vikyno BN3X

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: VIKYNO

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

MÁY BƠM NƯỚC VIKYNO BN2XF

MÁY BƠM NƯỚC VIKYNO BN2XF

Model:BN2XF

Giá: Liên hệ

MÁY BƠM NƯỚC VIKYNO BN2XF

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: VIKYNO

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

9

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DIESEL

Xem thêm>>

Máy phát điện dầu Yarmax 6700T

Máy phát điện dầu Yarmax 6700T

Model:

Giá: Liên hệ

Máy phát điện dầu Yarmax 6700T

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy Phát Điện Diesel YARMAX YM9700T

Máy Phát Điện Diesel YARMAX YM9700T

Model:YM9700T

Giá: Liên hệ

Máy Phát Điện Diesel YARMAX YM9700T

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: YARMAX

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy Phát Điện Diesel TOMIKAMA HLC-8500

Máy Phát Điện Diesel TOMIKAMA HLC-8500

Model:HLC-8500

Giá: Liên hệ

Máy Phát Điện Diesel TOMIKAMA HLC-8500

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: TOMIKAMA

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

10

ĐẦU PHUN ÁP LỰC

Xem thêm>>

ĐẦU XỊT 1HP PISTON SỨ SUPER NIKKEI

ĐẦU XỊT 1HP PISTON SỨ SUPER NIKKEI

Model:

Giá: Liên hệ

ĐẦU XỊT 1HP PISTON SỨ SUPER NIKKEI

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Đầu phun cao áp Machiko TBH-120A

Đầu phun cao áp Machiko TBH-120A

Model:TBH-120A

Giá: Liên hệ

Đầu phun cao áp Machiko TBH-120A

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: MACHIKO

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Công suất kéo: 7-9.5HP

Lưu lượng bom: 71-116 (L/ph)

Đường kính X hành trình poston: 3 x 38 x 38 (mm)

Số vòng quay: 600 - 1000 (v/ph)

Kích thước: 525x390x560 (mm)

Áp suất: 0~40 (kg/cm3)

Trọng lượng: 31kg

Đầu phun cao áp Machiko TBH-80A

Đầu phun cao áp Machiko TBH-80A

Model:TBH-80A

Giá: Liên hệ

Đầu phun cao áp Machiko TBH-80A

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: MACHIKO

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Công suất kéo: 6.5 - 7 HP

Lưu lượng bom: 36-58 (L/ph)

Đường kính X hành trình poston: 3 x 34 x 32 (mm)

Số vòng quay: 600 - 1000 (v/ph)

Kích thước: 425x360x425 (mm)

Áp suất: 0~40 (kg/cm3)

Trọng lượng: 19,6 kg

Đầu phun cao áp Machiko TBH- 28AG

Đầu phun cao áp Machiko TBH- 28AG

Model:TBH- 28AG

Giá: Liên hệ

Đầu phun cao áp Machiko TBH- 28AG

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: MACHIKO

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

1 HP, piston 16 ly gân
 kích thước : 330 x 285x330mm
trọng lượng: 8.3kg

Đầu phun cao áp Machiko TBH- 28A

Đầu phun cao áp Machiko TBH- 28A

Model:TBH- 28A

Giá: Liên hệ

Đầu phun cao áp Machiko TBH- 28A

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: MACHIKO

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

1 HP, piston 16 ly,
 kích thước : 330 x 285x330mm
trọng lượng: 7.9kg

11

BỘ BƠM NƯỚC GẮN ĐỘNG CƠ DIESEL

Xem thêm>>

Cụm Bơm Nước BN250 + RV125 -2N

Cụm Bơm Nước BN250 + RV125 -2N

Model:RV 2600_BN 250

Giá: Liên hệ

Cụm Bơm Nước BN250 + RV125 -2N

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: VIKYNO

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

12

MÁY BƠM THUYỀN

Xem thêm>>

Bơm thuyền 4 thì GX35

Bơm thuyền 4 thì GX35

Model:

Giá: Liên hệ

Bơm thuyền 4 thì GX35

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Bơm thuyền 2 thì TU43

Bơm thuyền 2 thì TU43

Model:

Giá: Liên hệ

Bơm thuyền 2 thì TU43

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

 

 

13

MÁY PHUN THUỐC MÙA DỊCH COVID

Xem thêm>>

Máy phun thuốc phòng dịch STIHL SR-420

Máy phun thuốc phòng dịch STIHL SR-420

Model:

Giá: Liên hệ

Máy phun thuốc phòng dịch STIHL SR-420

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Động cơ : 56.5 cc.
Công suất động cơ : 2,5 kW/3,4 hp
Trọng lượng : 11,0kg
Bình nhiên liệu : 1.5 lít
Dòng thổi tối đa : 1060 m3/giờ.
Vận tốc gió : 101m/ giây.
Dung tích bình chứa thuốc : 14 lít.
Tốc độ phun : 0.15 – 3.0 lít/ phút.
Dãi phun : dọc 11.5m – ngang 12m.
Van điều chỉnh từ mức 1 --> 6

Máy phun hạt KASEI 3WF-3NE (26L)Dung tích bình chứa: 26 Lít

Máy phun hạt KASEI 3WF-3NE (26L)Dung tích bình chứa: 26 Lít

Model:

Giá: Liên hệ

Máy phun hạt KASEI 3WF-3NE (26L)Dung tích bình chứa: 26 Lít

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy phun thuốc MOTOKAWA MKS-25N- Kiểu bình: HONDA mới - 25 lít

Máy phun thuốc MOTOKAWA MKS-25N- Kiểu bình: HONDA mới - 25 lít

Model:MKS-25N

Giá: Liên hệ

Máy phun thuốc MOTOKAWA MKS-25N- Kiểu bình: HONDA mới - 25 lít

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy Phun Thuốc VOLGA F-747

Máy Phun Thuốc VOLGA F-747

Model:F-747

Giá: Liên hệ

Máy Phun Thuốc VOLGA F-747

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: VOLGA

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy Phun Thuốc VIKYNO VKN-768A

Máy Phun Thuốc VIKYNO VKN-768A

Model:VKN-768A

Giá: Liên hệ

Máy Phun Thuốc VIKYNO VKN-768A

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: VIKYNO

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy Phun Phân OSHIMA

Máy Phun Phân OSHIMA

Model:

Giá: Liên hệ

Máy Phun Phân OSHIMA

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: OSHIMA

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy Phun Phân MITSUBISHI

Máy Phun Phân MITSUBISHI

Model:

Giá: Liên hệ

Máy Phun Phân MITSUBISHI

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: MITSUBISHI

Xuất xứ: Nhật Bản

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy Phun Phân KCT

Máy Phun Phân KCT

Model:

Giá: Liên hệ

Máy Phun Phân KCT

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: KCT

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy Phun Phân FSYLAND

Máy Phun Phân FSYLAND

Model:

Giá: Liên hệ

Máy Phun Phân FSYLAND

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: FSYLAND

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy phun điện VIKYNO MPT-20E8

Máy phun điện VIKYNO MPT-20E8

Model:MPT-20E8

Giá: Liên hệ

Máy phun điện VIKYNO MPT-20E8

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: VIKYNO

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy phun điện MACHIKO 20L

Máy phun điện MACHIKO 20L

Model:

Giá: Liên hệ

Máy phun điện MACHIKO 20L

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: MACHIKO

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy phun điện CHENLONG 18L

Máy phun điện CHENLONG 18L

Model:

Giá: Liên hệ

Máy phun điện CHENLONG 18L

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: CHENLONG

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy xới đất STIHL BC230

Máy xới đất STIHL BC230

Model:BC230

Giá: Liên hệ

Máy xới đất STIHL BC230

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: STIHL

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

MÁY CÀY PANAMA PAX8900

MÁY CÀY PANAMA PAX8900

Model:PAX8900

Giá: Liên hệ

MÁY CÀY PANAMA PAX8900

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: PANAMA

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

MÁY XỚI ĐẤT OSHIMA XDX1-T

MÁY XỚI ĐẤT OSHIMA XDX1-T

Model:XDX1-T

Giá: Liên hệ

MÁY XỚI ĐẤT OSHIMA XDX1-T

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: OSHIMA

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

MÁY XỚI ĐẤT MINI MACHIKO TBH-521

MÁY XỚI ĐẤT MINI MACHIKO TBH-521

Model:TBH-521

Giá: Liên hệ

MÁY XỚI ĐẤT MINI MACHIKO TBH-521

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: MACHIKO

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Động cơ model:                      1E44F-5T
Kích thước xy lanh:                 44 mm
Công suất động cơ:                1.4KW / 1.9HP / 6500 vòng/ phút
Dung tích xy lanh động cơ:     51.7cc
Dung tích thùng nhiên liệu:     1200 ml
Độ sâu xới đất:                        10cm
Chiều rộng xới đất:                  30cm
Năng suất:                               3-4 mẫu/giờ (1 mẫu = 0.4 hecta)

MÁY CÀY VIKYNO MK70

MÁY CÀY VIKYNO MK70

Model:MK70

Giá: Liên hệ

MÁY CÀY VIKYNO MK70

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: VIKYNO

Xuất xứ: Đức

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

MÁY XOA NỀN

MÁY XOA NỀN

Model:

Giá: Liên hệ

MÁY XOA NỀN

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

MÁY CẮT BÊ TÔNG STIHL TS800

MÁY CẮT BÊ TÔNG STIHL TS800

Model:TS800

Giá: Liên hệ

MÁY CẮT BÊ TÔNG STIHL TS800

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: STIHL

Xuất xứ: Đức

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

MÁY CẮT BÊ TÔNG STIHL TS700

MÁY CẮT BÊ TÔNG STIHL TS700

Model:TS700

Giá: Liên hệ

MÁY CẮT BÊ TÔNG STIHL TS700

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: STIHL

Xuất xứ: Đức

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

MÁY CẮT BÊ TÔNG STIHL TS420

MÁY CẮT BÊ TÔNG STIHL TS420

Model:TS420

Giá: Liên hệ

MÁY CẮT BÊ TÔNG STIHL TS420

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: STIHL

Xuất xứ: Đức

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

18

DÂY PHUN CAO ÁP

Xem thêm>>

Dây cao áp MACHIKO 8.5 x 50

Dây cao áp MACHIKO 8.5 x 50

Model:

Giá: Liên hệ

Dây cao áp MACHIKO 8.5 x 50

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: MACHIKO

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Dây cao áp HAPPY TBH 8.5 x 50

Dây cao áp HAPPY TBH 8.5 x 50

Model:

Giá: Liên hệ

Dây cao áp HAPPY TBH 8.5 x 50

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: TBH

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

21

MÁY RỬA XE

Xem thêm>>

Máy rửa xe áp lực cao STIHL RE 100

Máy rửa xe áp lực cao STIHL RE 100

Model:RE 100

Giá: Liên hệ

Máy rửa xe áp lực cao STIHL RE 100

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: STIHL

Xuất xứ: Đức

Bảo hành:

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Máy xịt rửa OSHIMA OS1100A

Máy xịt rửa OSHIMA OS1100A

Model:OS1100A

Giá: Liên hệ

Máy xịt rửa OSHIMA OS1100A

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: OSHIMA

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

22

PHỤ TÙNG MÁY PHUN THUỐC

Xem thêm>>

Dây khởi động Ø 4.5mm x 60.8m

Dây khởi động Ø 4.5mm x 60.8m

Model:

Giá: Liên hệ

Dây khởi động Ø 4.5mm x 60.8m

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: STIHL

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Lam máy cưa dài 18 in và xich 3636 18 in MS180 250

Lam máy cưa dài 18 in và xich 3636 18 in MS180 250

Model:

Giá: Liên hệ

Lam máy cưa dài 18 in và xich 3636 18 in MS180 250

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: STIHL

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Lọc gió STIHL HD2 chuyên dùng máy cưa xích MS-660 MS-440

Lọc gió STIHL HD2 chuyên dùng máy cưa xích MS-660 MS-440

Model:

Giá: Liên hệ

Lọc gió STIHL HD2 chuyên dùng máy cưa xích MS-660 MS-440

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Bộ chuyển đổi lam điêu khắc cho máy MS-170 MS-180

Bộ chuyển đổi lam điêu khắc cho máy MS-170 MS-180

Model:

Giá: Liên hệ

Bộ chuyển đổi lam điêu khắc cho máy MS-170 MS-180

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất: STIHL

Xuất xứ:

Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Lục giác chữ T27 x 200mm đầu bông sao STIHL chính hãng

Lục giác chữ T27 x 200mm đầu bông sao STIHL chính hãng

Model:

Giá: Liên hệ

Lục giác chữ T27 x 200mm đầu bông sao STIHL chính hãng

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

24

PHỤ TÙNG MÁY PHÁT ĐIỆN

Xem thêm>>

25

PHỤ TÙNG MÁY CẮT CỎ

Xem thêm>>

26

PHỤ TÙNG MÁY BƠM

Xem thêm>>

27

PHỤ TÙNG MÁY PHUN THUỐC

Xem thêm>>

28

DẦU NHỚT 4 THÌ

Xem thêm>>

NHỚT 4T VIKYNO 1 LÍT

NHỚT 4T VIKYNO 1 LÍT

Model:

Giá: Liên hệ

NHỚT 4T VIKYNO 1 LÍT

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

29

DẦU NHỚT 2 THÌ

Xem thêm>>

NHỚT 2 THÌ TBH XANH

NHỚT 2 THÌ TBH XANH

Model:

Giá: Liên hệ

NHỚT 2 THÌ TBH XANH

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

NHỚT 2T STIHL 1 LÍT

NHỚT 2T STIHL 1 LÍT

Model:

Giá: Liên hệ

NHỚT 2T STIHL 1 LÍT

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

NHỚT 2T TBH ĐỎ 1 LÍT

NHỚT 2T TBH ĐỎ 1 LÍT

Model:

Giá: Liên hệ

NHỚT 2T TBH ĐỎ 1 LÍT

Model:

Giá: 0 đ

Nhà sản xuất:

Xuất xứ:

Bảo hành:

Liên hệ: 093 888 4888 - 0903 312 609

Mô tả:

Hỗ trợ khách hàng

Thanh toán an toàn

nganhang
CÔNG TY TNHH TMDV THỦY BẢO HUY 0601 6022 5338 CHI NHÁNH TÁM THÁNG BA
nganhang
CÔNG TY TNHH TMDV THỦY BẢO HUY 0251 00268 9886 CHI NHÁNH BÌNH TÂY

Đăng kí nhận tin khuyến mãi và ưu đãi